Zvolte si typ nemovitosti

Odstoupení od smlouvy

Adresát: VIOLET REAL s.r.o., IČ: 29301882,

se sídlem: U Leskavy 788/31, 625 00 Brno

Odesílatel: Jméno: _____________­________, narozen: ___________________

bytem: _____________­________________________­____________

Tímto oznamuji, že dle § 1829, odst. 1 zák. č. 89/2012 odstupuji od smlouvy

_____________­____________________ uzavřené dne _____________­____________

Beru na vědomí, že podle § 1834 občanského zákoníku jsem povinen Vaší společnosti uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

V______________ dne: _________________

_____________­_________________

Podpis

Poučení:

  • Odstoupení od smlouvy je nutné odeslat na adresu provozovny VIOLET REAL s.r.o., uvedenou víše
  • k dodržení zákonné lhůty je nutné odeslat formulář před uplynutím zákonné lhůty

Máte dotazy? Kontaktujte nás: