Zvolte si typ nemovitosti

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OD 1.1. 2016

Hodláte pronajmout nemovitost a zjišťujete, zda budete potřebovat energetický štítek? Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií přichází s účinností některých ustanovení od 1. 1. 2016.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK: ZÁKON V ROCE 2016

Již podle poslední novelizace z roku 2015 je povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (lidově energetický štítek) při prodeji a pronájmu celé budovy. Dosud však platilo, že štítek se zpracovává pouze k prodejům bytových jednotek a ucelených částí budovy. Od 1. 1. 2016 mají úkol zpracovat energetický štítek i pronajímatelé bytů, kdy zákon mluví o jednotce (definici jednotky stanovuje NOZ, ve které se jednotkou myslí právě byt) a i v případě pronájmu ucelené části budovy. Povinnost se tak krom bytů vztahuje i na nebytové prostory, ideální spoluvlastnické podíly, resp. všechny takové části budov, které jsou určeny k samostatnému používání nebo byly za tímto účelem upraveny.

MÍSTO ŠTÍTKU TŘÍDU G? POUZE ZPROSTŘEDKOVATELÉ!

Častým omylem prodávajících a pronajímatelů je uvedení nejhorší energetické třídy G do inzerce v domnění, že tak splní zákonnou povinnost. Tuto možnost má však pouze zprostředkovatel prodeje, který od majitele neobdrží energetický štítek. I v takové situaci se majitel vystavuje sankci.

KDY NEMUSÍM PRŮKAZ ZPRACOVAT?

  • po této účinnosti zákona jsou od od zpracování PENB osvobozeny tyto případy:
  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
  • budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
  • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
  • stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
  • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
  • jsem vlastníkem jednotky a nebyl mi předán průkaz od SVJ (pak můžu nahradit vyúčtováním dodávek energií za 3 roky zpět) ,
  • budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 za předpokladu, že se tak účastníci kupní smlouvy písemně dohodnou.

VYÚČTOVÁNÍ ENERGIÍ MÍSTO PENB? PROBLÉM PRO SVJ!

Vyhnout se povinnosti vypracovat průkaz energetické náročnosti mohou majitelé bytových jednotek tak, že předloží vyúčtování energií za poslední tři roky. S tím je však spojeno velké ALE. Před náhradou formou vyúčtování musí nejdříve písemně oslovit majitele domu. Tím je v intencích zákona obvykle společenství vlastníků jednotek, které musí majitel bytu o předložení energetického štítku požádat. Právě SVJ má v tomto případě povinnost předložit štítek a majitel bytu může použít vyúčtování až v případě, že štítek od SVJ neobdržel.

CHYBĚJÍCÍ ŠTÍTEK? POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nepředáním energetického štítku v případech, kdy tak má být učiněno hrozí pokuta až 200.000,–Kč u právnických osob (např. SVJ) a pokuta do 100.000,–Kč u fyzických osob, což může být ten menší z problémů. Pouhé uvedení o předání průkazu energetické náročnosti budovy v kupní smlouvě je podle informačního portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ve chvíli jeho faktického nepředání v zákonem požadovaných situacích považováno za „uvedení nepravdivých informací v kupní smlouvě“. To může mít za následek nárokování smluvní pokuty, náhradu nákladů i odstoupení od kupní smlouvy.