Odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát:          VIOLET REAL s.r.o., IČ: 29301882,

                        se sídlem: U Leskavy 788/31, 625 00 Brno

 

 

Odesílatel:      Jméno: _____________________, narozen: ___________________

                        bytem: _________________________________________________

 

 

 

 

Tímto oznamuji, že dle § 1829, odst. 1 zák. č. 89/2012 odstupuji od smlouvy

 

_________________________________ uzavřené dne _________________________

 

Beru na vědomí, že podle § 1834 občanského zákoníku jsem povinen Vaší společnosti uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

 

 

 

 

V______________ dne: _________________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             ______________________________

                                                                                                                                                                                                                      Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení:

  • Odstoupení od smlouvy je nutné odeslat na adresu provozovny VIOLET REAL s.r.o., uvedenou víše
  • k dodržení zákonné lhůty je nutné odeslat formulář před uplynutím zákonné lhůty

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně